Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Recursos

Sumari per emissor

Imprimir

Criteris de cerca

Secció:
Ajuntaments
Data de publicació:
Des de 17/04/2014 Fins a 17/04/2014

S'han trobat 151 resultats per la seva cerca, mostrant del 21 al 40.

Barcelona / Districte de Nou Barris

 • Registre: 022014009368 - Data publicació: 17/04/2014

  Notificació d'imposició d'una multa coercitiva i reiteració de l'ordre de restitució de la legalitat urbanística.

Barcelona / Districte de Sant Martí

 • Registre: 022014009271 - Data publicació: 17/04/2014

  Notificació de conferiment de vista com a tràmit previ a l'adopció d'una resolució de cessament d'activitat/instal·lació o adequació a llicència.

Barcelona / Districte de Sarrià-Sant Gervasi

 • Registre: 022014009288 - Data publicació: 17/04/2014

  Notificació relativa a l'estimació d'un recurs d'alçada.

 • Registre: 022014009289 - Data publicació: 17/04/2014

  Notificació relativa a la sol·licitud de canvi de titularitat d'una activitat.

 • Registre: 022014009328 - Data publicació: 17/04/2014

  Notificació de conferiment de vista com a tràmit previ a l'adopció de resolució de restitució de la legalitat urbanística o manteniment d'edificis/solars.

Barcelona / Districte de les Corts

 • Registre: 022014009344 - Data publicació: 17/04/2014

  Notificació relativa a diverses denúncies i reclamacions per responsabilitat patrimonial.

Barcelona / Institut Barcelona Esports

 • Registre: 022014009411 - Data publicació: 17/04/2014

  Delegació a la presidenta de l'Institut de la competència per resoldre el contracte de gestió de l'equipament esportiu de la Base Nàutica de la Mar Bella.

Begues

 • Registre: 022014009257 - Data publicació: 17/04/2014

  Bases que han de regir el procés selectiu per seleccionar, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, dues places d'agent de la Policia Local, en règim funcionari.

Bigues i Riells

 • Registre: 022014009335 - Data publicació: 17/04/2014

  Licitació per a la contractació del subministrament d'una màquina escombradora per al servei de neteja viària del municipi.

Calella

 • Registre: 022014009317 - Data publicació: 17/04/2014

  Aprovació inicial del Reglament regulador del servei públic de la Biblioteca Can Salvador de la Plaça de Calella.

 • Registre: 022014009329 - Data publicació: 17/04/2014

  Aprovació inicial de l'Ordenança de règim interior del mercat de venda no sedentària de Calella.

 • Registre: 022014009334 - Data publicació: 17/04/2014

  Aprovació definitiva del Reglament del servei municipal de clavegueram.

 • Registre: 022014009342 - Data publicació: 17/04/2014

  Aprovació definitiva de la modificació del Reglament del servei d'abastament d'aigua potable al municipi.

Calonge de Segarra

 • Registre: 022014009383 - Data publicació: 17/04/2014

  Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 6/2013 del pressupost 2013, en la modalitat de suplement de crèdit.

 • Registre: 022014009388 - Data publicació: 17/04/2014

  Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 7/2013 del pressupost 2013, en la modalitat de suplement de crèdit.

Cardona

 • Registre: 022014009323 - Data publicació: 17/04/2014

  Exposició pública del compte general del pressupost corresponent a l'exercici 2013.

 • Registre: 022014009325 - Data publicació: 17/04/2014

  Notificació de requeriment per incompliment de l'Ordenança municipal reguladora de la tinença d'animals.

Castellet i la Gornal

 • Registre: 022014009269 - Data publicació: 17/04/2014

  Licitació de la concessió demanial d'ús privatiu per a l'explotació del bar del centre cívic de Les Casetes.

Castellterçol

 • Registre: 022014009377 - Data publicació: 17/04/2014

  Nomenament de funcionària interina com a educadora infantil.

Centelles

 • Registre: 022014009347 - Data publicació: 17/04/2014

  Cessament d'un regidor i nomenament d'un altre.

Pujar

Accessibilitat | Avís legal | Contacte | RSS

Diputació de Barcelona