Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Recursos

Sumari per emissor

Imprimir

Criteris de cerca

Secció:
Ajuntaments
Data de publicació:
Des de 04/05/2015 Fins a 04/05/2015

S'han trobat 183 resultats per la seva cerca, mostrant del 21 al 40.

Barcelona. Institut Municipal d'Hisenda

 • Registre: 022015011789 - Data publicació: 04/05/2015

  Convocatòria de subvencions per a les famílies monoparentals respecte l'IBI 2015 del seu habitatge habitual.

 • Registre: 022015011790 - Data publicació: 04/05/2015

  Convocatòria de subvencions per a persones vídues majors de 65 anys per a l'IBI 2015 del seu habitatge habitual.

 • Registre: 022015011791 - Data publicació: 04/05/2015

  Convocatòria pública de subvencions per a les famílies nombroses de l'IBI 2015, llogateres del seu habitatge habitual.

Bigues i Riells

 • Registre: 022015011650 - Data publicació: 04/05/2015

  Informació pública per a la instal·lació d'una activitat de magatzem i venda de llenya amb caràcter provisional o a precari.

Cabrera d'Anoia

 • Registre: 022015011569 - Data publicació: 04/05/2015

  Convocatòria d'una plaça de jutge de pau titular.

Canyelles

 • Registre: 022015011637 - Data publicació: 04/05/2015

  Notificació d'imposició d'una ordre d'execució.

Cardedeu

 • Registre: 022015011438 - Data publicació: 04/05/2015

  Informació pública de la documentació tècnica relativa a la implantació d'una unitat de subministrament, amb emplaçament a la ctra. BV-5105, km. 3,2 de Cardedeu.

 • Registre: 022015011608 - Data publicació: 04/05/2015

  Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança municipal reguladora de la convivència ciutadana.

Carme

 • Registre: 022015011784 - Data publicació: 04/05/2015

  Cofinançament de l'obra Passera de vianants de la riera de Carme.

Casserres

 • Registre: 022015011500 - Data publicació: 04/05/2015

  Aprovació inicial del Plec de clàusules administratives generals de contractació.

Castellar del Vallès

 • Registre: 022015011457 - Data publicació: 04/05/2015

  Aprovació de la tarifa del preu públic per inscripció a cursos de formació del centre de coneixement El Mirador.

Castellbell i el Vilar

 • Registre: 022015012423 - Data publicació: 04/05/2015

  Notificació de membres titulars i suplents que han de formar part de les meses electorals per a les eleccions locals municipals.

Castelldefels

 • Registre: 022015011502 - Data publicació: 04/05/2015

  Notificació de resolució de baixes per caducitat en el Padró Municipal d'Habitants.

 • Registre: 022015011503 - Data publicació: 04/05/2015

  Notificació de la incoació de procediments per a la protecció de la legalitat urbanística infringida.

 • Registre: 022015011504 - Data publicació: 04/05/2015

  Notificació d'una ordre d'execució de salubritat consistent en les tasques de neteja d'un solar.

 • Registre: 022015011505 - Data publicació: 04/05/2015

  Notificació d'una ordre d'execució per la reparació de les parts deteriorades de la façana d'un edifici.

 • Registre: 022015011506 - Data publicació: 04/05/2015

  Notificació d'una resolució sancionadora per infracció de la normativa sobre establiments públics.

 • Registre: 022015011508 - Data publicació: 04/05/2015

  Tramitació d'expedient d'abonament de quantitats no reclamades.

Castellfollit de Riubregós

 • Registre: 022015011615 - Data publicació: 04/05/2015

  Aprovació del compte general del 2014.

Castellgalí

 • Registre: 022015011546 - Data publicació: 04/05/2015

  Aprovació definitiva del pressupost per a l'exercici de l'any 2015.

Pujar

Accessibilitat | Avís legal | Contacte | RSS

Diputació de Barcelona